เจ้าของบ้าน จำเป็นต้องซื้อประกันอัคคีภัยไหม?

1,083 2

ประกันอัคคีภัยจำเป็นต้องซื้อไหม? คำถามนี้เจ้าของบ้านหลายคนสงสัย ขณะที่หลายคนก็คิดไม่ตกว่า จะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ จะมาอธิบายเกี่ยวกับประกันชนิดนี้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจำเป็นหรือไม่

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยจะให้ความคุ้มครอง 6 ภัยหลัก ได้แก่ ภัยจากไฟไหม้, ภัยระเบิด, ภัยฟ้าฝ่า, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน และภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม, น้ำซึมจากฐานรากหรือจากท่อประปาแตกนอกอาคาร) ทั้งนี้สามารถเพิ่มความคุ้มครอง เช่น ภัยจากพายุ, น้ำท่วม ได้ด้วยการซื้อประกันเพิ่มเติม

คุ้มครองทรัพย์สินอะไรบ้าง?
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยปกติหมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่รวมฐานรากหรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ภายในบ้านที่ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ โดยรายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยคิดอย่างไร?
เบี้ยประกันอัคคีภัยจะกำหนดโดยกรมการประกันภัย ส่วนใหญ่จะคิดอัตรา 0.101% ของทุนประกันภัยบวกกับค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสถานที่, ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง และการใช้งาน นอกจากนี้หากเจ้าของบ้านมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ก็จะช่วยให้ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยถูกลง โดยการซื้อทุนประกันอัคคีภัยควรทำให้ครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน แต่ไม่ควรทำเกินมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน เนื่องจากการจ่ายค่าสินไหมทนแทนจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้

คำแนะนำ
การทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยไม่ควรต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์การประกันอัคคีภัย หากผู้เอาประกันไม่ประสงค์ทำเต็มมูลค่าทรัพย์สิน เช่น หากบ้านราคา 1,000,000 บาท ไม่ควรทำทุนประกันต่ำกว่า 700,000 บาท เพราะหากเกิดอัคคีภัยเสียหายทั้งหมด ประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันคือ 700,000 บาท แต่หากผู้เอาประกันทำประกันอัคคีภัยทุนประกันต่ำกว่า 70% ยกตัวอย่างเช่น 600,000 บาทหรือ 60% เมื่อเกิดอัคคีภัยเสียหายบางส่วน ประเมินความเสียหายที่ 300,000 ผู้เอาประกันจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพียง 180,000 ด้วยหลักคิด 300,000x60% ตามหลักเกณฑ์ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงบางส่วนไว้เอง

ดูจากเบี้ยประกันภัยที่แสนถูก ความคุ้มค่าจากทุนประกันที่ได้รับ บวกกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านแบบทาวเฮาส์ หรือตึกแถว ที่ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า จากคนบ้านใกล้เรือนเคียง คุณคงได้คำตอบแล้วนะว่าควรทำประกันอัคคีภัยดีไหม?

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย