น้ำท่วมจบ บ้านซ่อมไม่จบ อยากขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้านต้องรู้อะไรบ้าง?

1,144 0

หน้าฝนผ่านไปแล้ว น้ำท่วมจบแล้ว แต่คนที่บ้านเจอน้ำท่วมยังคงต้องจัดการกับปัญหาซ่อมบ้านกันต่อ และถ้าต้องการจะขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้านจะต้องรู้อะไรบ้าง ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ นำข้อมูลมาบอกต่อดังนี้

ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้าน

• สินเชื่อซ่อมแซมบ้านต่างกับสินเชื่อซื้อบ้านหรือสร้างบ้าน
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ต่างกัน ทำให้ธนาคารมีเกณฑ์ในการประเมิณวงเงิน และกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ ต่างกับสินเชื่อบ้านทั่วไป แต่กระบวนการในส่วนของผู้ยื่นกู้เพื่อขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้านก็ไม่ได้ต่างจากการขอสินเชื่อบ้านทั่วไปมากนัก

• บ้านที่มีภาระผ่อนสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้
มีหลายคนที่เข้าใจว่าสินทรัพย์ที่จะเอามาใช้ในการค้ำประกันต้องเป็นสินทรัพย์ของผู้ยื่นกู้ 100% ซึ่งบ้านที่ยังผ่อนอยู่ไม่ใช่ ความจริงแล้วบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันโอนบ้าน ดังนั้นบ้านที่กำลังผ่อนชำระอยู่เป็นของผู้กู้โดยสมบูรณ์ สามารถนำมายื่นค้ำประกันวงเงินกู้สำหรับสินเชื่อซ่อมแซมบ้านได้ เพียงแต่ธนาคารจะให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินประเมินบ้านที่ใช้จดจำนองตั้งแต่แรก

• ผู้ยื่นกู้ซ่อมแซมบ้าน ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน
โดยจะเป็นเงื่อนไขสำคัญของธนาคาร และหากเป็นกรณีต้องซ่อมแซมบ้านชุดใหญ่ระดับโครงสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างเหมือนกับตอนเริ่มสร้างบ้านใหม่ ซึ่งยังสามารถมีผู้กู้ร่วมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินได้ เพียงแต่จะต้องมีชื่อเจ้าของบ้านเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้กู้

• กรณีซ่อมแซมบ้านเล็กน้อย
ให้สำรวจสิ่งที่ต้องการซ่อมแซมทั้งหมดและประเมินค่าใช้จ่ายแล้วยื่นขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียว กรณีบ้านยังผ่อนชำระไม่หมดแนะนำให้ขอสินเชื่อกับธนาคารเดิม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีบ้านไม่มีภาระหนี้สินแล้วให้เลือกธนาคารจากอัตราดอกเบี้ยที่คุ้มค่าที่สุด เงื่อนไขดีที่สุด

• กรณีซ่อมแซมใหญ่ระดับโครงสร้าง
สำรวจและทำรายการสิ่งที่ต้องการซ่อมแซม แล้วนำไปปรึกษากับผู้รับเหมาและขอให้ประเมินค่าใช้จ่าย รวมถึงทำใบเสนอราคา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม เมื่อเลือกได้แล้วให้ผู้รับเหมาเขียนแปลนก่อสร้างและทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง ซึ่งคุณจะต้องนำไปใช้ยื่นขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้านกับธนาคาร หรืออาจใช้สำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง

• เตรียมเอกสารยื่นกู้
การยื่นขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้านไม่ได้แตกต่างจากการยื่นกู้ซื้อ/สร้างบ้าน ที่คุณต้องเตรียมเอกสารส่วนตัว และเอกสารทางการเงินให้ครบถ้วน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมกับทางธนาคารที่ยื่นกู้ได้เลย

ใครกำลังจะยื่นขอสินเชื่อซ่อมแซมบ้าน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเตรียมพร้อมก่อนยื่นกู้ได้เลย รับรองว่าไม่มีพลาด

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย