บทความน่ารู้

ธอส.-ออมสิน ปล่อยกู้บ้านคนไทยประชารัฐ ดอกเบี้ยต่ำ2.75% ต่อปี

1,045 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ สินเชื่อที่จัดให้เฉพาะผู้ที่ซื้อบ้านบนที่ดินกรมธนารักษ์ ภายใต้นโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศํยเป็นของตนเอง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.75% ต่อปี!

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ :
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
• ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ

คุณสมบัติผู้กู้ :
• ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ประชาชนที่รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income)
• ประชาชนทั่วไป

วงเงิน :
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท / หน่วย

ประเภทที่อยู่อาศัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
• บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
• บ้านแถว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
• อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร

ระยะเวลาผ่อน :
กำหนดให้นานสูงสุด 30 ปี โดยกรมธนารักษ์พิจารณาออกหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิ์การเช่าไปผูกพันเงินกู้ โดยระยะเวลาตามสัญญาเช่าระหว่างกรมธนารักษ์กับผู้เช่า มีกำหนดระยะเวลาเช่าไม่เกิน 30 ปี และอายุของผู้กู้ร่วมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย :
สำหรับผู้ซื้อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่1-4 เท่ากับ 2.75 % ต่อปี, ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ส่วนลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1% ต่อปี

สำหรับผู้สนใจ สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2566 ทั้งนี้จะใช้สิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือโทร 0-2645-9000 หรือธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  หรือโทร 1115

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย