ธอส. เตรียมปล่อยสินเชื่อ "ทูเจน" ให้ผ่อนยาวถึง 70 ปี

บทความน่ารู้

ธอส. เตรียมปล่อยสินเชื่อ "ทูเจน" ให้ผ่อนยาวถึง 70 ปี

3,553 18

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมปล่อยสินเชื่อ “ทูเจน” (Two-GEN) สินเชื่อสำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยเปิดโอกาสให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 generation หรืออายุสัญญานานถึง 70 ปี วงเงินมากถึง 1 หมื่นล้านบ้าน!! สินเชื่อนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

หลักการเบื้องต้นของสินเชื่อ
• ปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง 70 ปี (จากปกติ 30-40 ปี)

หลักการพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาจากรายได้ผู้กู้หลัก (บิดา-มารดา) และผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ (บุตรอายุ 18 ปีขึ้นไป) ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้เกษียณ โดยไม่เกินอายุสัญญา
• เลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระได้ อาทิ 15 ปี 20 ปี 30 ปี หรือ 40 ปี (สูงสุด 70 ปี) ให้สอดคล้องกับรายได้สุทธิของผู้กู้ หรือราคาที่อยู่อาศัย และวงเงินกู้ที่ต้องการ

วงเงินการยื่นกู้
• กู้ได้สูงสุด 5 ล้านบาท
• กรณียื่นกู้ 1 ล้านบาทต้องมีเงินเดือนสุทธิ 10,000 บาท
     - ระยะเวลาการกู้ 40 ปี ค่างวดผ่อนเดือนละ 5,000 บาท
     - ระยะเวลาการกู้ 70 ปี ค่างวดผ่อนเพียงเดือนละ 2,500 – 3,000 บาท
• ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราต่ำสุดในตลาด แต่ไม่ต่ำกว่าไปกว่าปัจจุบันของธอส. คือ 1.99%

สัญญาไม่ผูกมัด 
• ปรับโครงสร้างหนี้ได้ เพื่อลดดอกเบี้ย และปรับลดงวดผ่อนชำระลง เช่น ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็สามารถเลือกผ่อนชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินค่างวดที่ธนาคารกำหนดไว้

ระยะเวลาเริ่มสินเชื่อ
• พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th 

และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/press-sep-24 

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย