"ไม่มีเงินฝาก ไม่ต้องกังวล" โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563​

15,113 33

ไม่มีเงินฝาก แต่อยากมีบ้าน ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป เพราะธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธอส. มีโครงการดีๆ ที่ออกแบบมาสำหรับแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

นั่นคือโครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563 อีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อสำหรับนำมาปลูกสร้าง ขยาย ต่อเติมบ้าน รวมไปถึงกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินมาปลูกสร้างบ้านเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีเงินฝากกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยเปิดให้ขอสินเชื่อกันได้แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ดังนี้
1.เพื่อให้ลูกค้ารายย่อย/ลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝากกับทางธนาคาร ธอส. กู้ยืมสินเชื่อเพื่อนำมาปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย รวมไปถึงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับอยู่อาศัย
2.เพื่อให้ลูกค้าเกรด A (ลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก) กู้ยืมเงินเพื่อนำมาปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร รวมถึงกู้ยืมเพื่อใช้ซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารได้

วงเงินกู้ยืม
1.วงเงินกู้ยืมตามเกณฑ์หลักประกัน
สำหรับวงเงินกู้ยืมตามหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้าสวัสดิการ จะเป็นไปตามระบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย เหมือนกันทั้งสองประเภท
2.วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้
2.1 สำหรับลูกค้ารายย่อยจะมีงวดผ่อนชำระอยู่ที่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน (เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย)
2.2 สำหรับลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝาก จะได้รับยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ สำหรับพนักงานทั่วไป หรือไม่เกิน 90% ของเดือนเดือนสุทธิ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ระยะเวลาการผ่อนชำระเริ่มต้นที่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 40 ปี โดยที่อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่กู้เงิน จะต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แรงนักเมื่อเทียบกับสินเชื่อบ้านที่อื่น โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ปีที่ 1 = 0.75% ต่อปี , ปีที่ 2 = 3.75% ต่อปี , ปีที่ 3 = 4.75% ต่อปี , ปีที่ 4 สำหรับรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี และสำหรับรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี ตลอดจนอายุสัญญา มีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้อยู่ที่ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

จากข้อมูลด้านบนจะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ ทั้งอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ ที่สำคัญคือผู้กู้สามารถสมัครได้โดยคุณสมบัติมีเพียงแค่เป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากกับทางธนาคาร ธอส. เท่านั้น

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย