4 วิธีตรวจสุขภาพการเงินช่วงต้นปี เพื่อวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

795 0

ปีใหม่หลายคนมีนัดตรวจเช็กสุขภาพประจำปี แต่อาจลืมว่านอกจากสุขภาพกายแล้ว ทุกปีเราควรตรวจเช็กสุขภาพการเงินด้วย เพราะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน จะได้รู้ว่าสถานะการเงินปัจจุบันเป็นอย่างไร มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข ที่สำคัญคือเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น “ตลาดนัดบ้านมือสอง” มีวิธีตรวจสุขภาพการเงินแบบง่าย ด้วยตัวเองมาฝากกันวิธีตรวจสุขภาพการเงินด้วยตัวเอง

1. ตรวจอัตราส่วนการออม

วิธีตรวจเช็กอัตราส่วนการออม ทำได้โดยให้เอาเงินที่เราหักไว้สำหรับการออมหรือเงินลงทุนในแต่ละเดือน เช่น เงินฝาก เงินประกันหรือเงินที่ลงทุนในกองทุนต่างๆ (รวมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) มาบวกกันทั้งหมด จากนั้นหารด้วยรายได้รวมต่อเดือนหรือจะคิดรวดเดียวทั้งปีก็ได้ คูณด้วย 100 เพื่อให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนการออมที่ดีและมากพอที่ส่งผลให้อนาคตคุณมั่งคั่ง สามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขจะต้องมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป2. ตรวจอัตราส่วนเงินชำระคืนหนี้

วิธีตรวจอัตราส่วนเงินชำระคืนหนี้สามารถทำได้โดย นำค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ของแต่ละเดือน เช่น เงินผ่อนบ้าน, เงินผ่อนค่ารถ, เงินค่าบัตรเครดิต, หรือเงินผ่อนสินเชื่อต่างๆ รวมกันทั้งหมด จากนั้นหารด้วยรายได้ต่อเดือน คูณด้วย 100 เพื่อคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนเงินชำระคืนหนี้จะเป็นส่วนที่จะบอกเราว่ากำลังมีหนี้สินเกินตัวหรือเปล่า โดยอัตราส่วนเงินชำระคืนหนี้ที่ดีไม่ควรเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้3. ตรวจระดับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

วิธีตรวจระดับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินทำได้โดยบวกรวมมูลค่าทรัพย์สินสภาพคล่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเงินฝาก, ทองคำ, สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล, กองทุนรวมตราสารหนี้ ฯลฯ จากนั้นหารด้วยค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลย ไม่ต้องทำออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ระดับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินจะเป็นตัวชี้วัดว่าพร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันหรือเรื่องฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียรายได้ โดยระดับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่ดีควรเกิน 6 หมายความว่าหากไม่มีรายได้เข้ามาหรือตกงานสามารถอยู่โดยไม่เดือนร้อนเรื่องการเงินได้อย่างน้อย 6 เดือนหมายเหตุ: ที่ใช้สินทรัพย์สภาพคล่อง เพราะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็ว ซึ่งจำเป็นมากเมื่อเราตกงานหรือจำเป็นต้องใช้เงินแบบฉุกเฉิน แต่จะดูแค่สภาพคล่องอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องดูเรื่องความผันผวนของมูลค่าด้วย เพราะถ้ามีมูลค่าขึ้นลงอย่าง หุ้น ก็ไม่เหมาะจะนับเป็นเงินสำรอง เหมาะกับการสะสมเพื่อความมั่งคั่งมากกว่า4. ตรวจความมั่งคั่งสุทธิ

วิธีตรวจเช็กก็คือ ให้รวบรวมรายการทรัพย์สินและหนี้สินมาหักลบกัน เช่น มีทรัพย์สิน 2,000,000 บาท มีหนี้สินอยู่ 500,000 บาท หักลบแล้ว เหลือ 1,500,000 บาท ถือเป็นอัตราบวกที่ดี ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth) หรือทรัพย์สินสุทธิ แสดงถึงความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราได้เป็นอย่างดี โดยความมั่งคั่งที่ดีควรจะต้องเป็นอัตราบวก และหากบวกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จะดีมากใครยังไม่เคยตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองเลย ให้ปีนี้เป็นฤกษ์ดีที่จะเริ่มต้น จะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไข หรือวางแผนการเงินอย่างไร ให้ถึงเป้าหมายของความมั่งคั่งอย่างที่ต้องการ#ตลาดนัดบ้านมือสอง

#การเงินการลงทุน

#ตรวจสุขภาพการเงิน

 

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย