เช็กก่อน! อัตราดอกเบี้ยกู้บ้านแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

บทความน่ารู้

เช็กก่อน! อัตราดอกเบี้ยกู้บ้านแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

245 0

เช็กก่อน! อัตราดอกเบี้ยกู้บ้านแบบไหนที่เหมาะกับคุณ 

เมื่อตัดสินใจยื่นกู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโด ทำให้คุณต้องมีภาระหนี้ผ่อนชำระกับธนาคารนานหลายสิบปี เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง จะช่วยให้คุณไม่มีปัญหากับการผ่อนระยะยาว…มาดูกันสิว่าอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านแบบไหนที่คุณควรเลือก 

  • Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ ที่ผู้กู้ยืมต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่กำหนดไว้ ในอัตราที่เท่ากันจนครบยอดตามจำนวน มีข้อดีคือ ไม่ต้องกังวลว่ายอดชำระเงินกู้จะสูงขึ้น เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้สามารถวางแผนการเงินของตัวเองได้อย่างแม่นยำ 

  • Float Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามต้นทุนของธนาคารแต่ละแห่ง ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่คงที่ตลอดระยะเวลาที่กู้ยืมตามสัญญา โดยธนาคารจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ขึ้นหรือลงได้ตามที่เห็นสมควร เพราะฉะนั้นในปีที่อัตราดอกเบี้ยถูกลงเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยถูก แต่ปีไหนที่อัตราดอกเบี้ยสูงเราก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย 

  • Mixed Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผสมระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบ Fixed Rate กับอัตราดอกเบี้ยแบบ Float Rate โดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราที่ธนาคารกำหนดไว้ หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบไม่คงที่ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยแบบผสม 2 แบบคือ 

  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น 1-5 ปี หลังจากนั้นปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าหลังจากดอกเบี้ยลอยตัวแล้วจะปรับให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือต่ำลง 

  1. อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบขั้นบันไดช่วง 1-5 ปีแรก การกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยจะเริ่มจากต่ำไปสูง เช่น ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2% ปีที่สองปรับขึ้นเป็น 3% เมื่อครบสัญญาจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 

 

จากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยประเภทต่าง ๆ นี้การจะเลือกว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหน ควรพิจารณาจากความพร้อมในการจ่ายค่างวดแต่ละเดือน รวมถึงดูจากภาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น หากไม่มีภาระผ่อนจ่ายอื่น ๆ และไม่มีหนี้สิน การเลือกดอกเบี้ยแบบ Fixed Rate ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน แต่ถ้ามีภาระผ่อนบัตรเครดิต การเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลง เป็นต้น 

เมื่อความพร้อมของแต่ละคนไม่เท่ากัน อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมจึงไม่เหมือนกัน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านจากตัวของคุณเองเป็นสำคัญ

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย