สารบัญเว็บไซต์

หน่วยงานราชการ

กระทรวงการคลัง

http://www.mof.go.th

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

http://www.mots.go.th

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://www.moac.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ

http://www.dft.moc.go.th

กรมการปกครอง

http://www.dopa.go.th

กรุงเทพมหานคร

http://www.bangkok.go.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

http://dhds.nha.co.th

ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.housing.arch.chula.ac.th

กระทรวงคมนาคม

http://www.mot.go.th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://www.mict.go.th

กระทรวงพลังงาน

http://www.energy.go.th

กระทรวงพาณิชย์

http://www.moc.go.th

กระทรวงมหาดไทย

http://www.moi.go.th

กระทรวงแรงงาน

http://www.mol.go.th

กระทรวงวัฒนธรรม

http://www.m-culture.go.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.most.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.moe.go.th

กระทรวงสาธารณสุข

http://www.moph.go.th

กระทรวงอุตสาหกรรม

http://www.industry.go.th

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

http://www.tourism.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

http://www.cdd.go.th

กรมการโยธาและผังเมือง

http://www.dpt.go.th

กรมควบคุมมลพิษ

http://www.pcd.go.th

กรมทรัพยากรธรณี

http://www.dmr.go.th

กรมทางหลวงชนบท

http://www.drr.go.th

กรมที่ดิน

http://www.dol.go.th

กรมบังคับคดี

http://www.led.go.th

กรมบัญชีกลาง

http://www.cgd.go.th/

สถาบันการเงิน / ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

http://www.bangkokbank.com

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.ktb.co.th

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

http://www.krungsri.com

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.kasikornbank.com

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

http://www.kiatnakinbank.com

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.tmbbank.com

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

http://www.tisco.co.th

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

http://www.scb.co.th

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

http://www.thanachartbank.com

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

http://www.smebank.co.th

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

http://www.baac.or.th

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)

http://www.Exim.go.th

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

http://www.uob.co.th

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

http://www.lhbank.co.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th

ธนาคารออมสิน

http://www.gsb.or.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

http://www.ghb.co.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

http://www.ibank.co.th

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

http://www.smc.or.th

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

http://www.bam.co.th

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

http://www.tcg.or.th

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

http://www.standardchartered.co.th

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. เเปลน เอสเตท

http://www.planestate.co.th

บจก. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

http://www.kland.co.th

บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

http://www.grandu.co.th

บจก. ซื่อตรงกรุ๊ป

http://www.suetrong.com

บจก. ดี- เเลนด์ กรุ๊ป

http://www.dl.co.th

บจก. นารายณ์ พรอพเพอร์ตี้

http://www.naraiproperty.com

บจก. นิชดา ธานี

http://www.nichada.com

บจก. นิยมพานิช เรียลเอสเตท

http://www.niyom-real-estate.co.th

บจก. บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้

http://www.buathong.com

บจก. บ้านสถาพร

http://www.sathaporn.com

บจก. ปริญสิริ(2000)

http://www.prinsiri.com

บจก. ปัญจทรัพย์

http://www.panchasarp.co.th

บจก. ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้

http://www.panyagolf.com

บจก. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์

http://www.plus.co.th

บจก. เพรซิเดนท์ ปาร์ค กรุ๊ป

http://www.presidentpark.com

บจก. เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้

http://www.fragrantgroup.com

บจก. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

http://www.rasa.co.th

บจก. เรือนรพี

http://www.blissbangkok.com

บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้

http://www.lpn.co.th

บจก. วังทอง กรุ๊ป

http://www.wangthong.com

บจก. วิจิตราธานี

http://www.vichitrathani.com

บจก. สวนหลวงบ้านและที่ดิน

http://www.suanluang.co.th

บจก. สาริน พรอพเพอร์ตี้

http://www.sarincity.com

บจก. สินธานีกรุ๊ป

http://www.synthaneegroup.co.th

บจก. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

http://www.ananda.co.th

บจก. อุบลชาติ กรุ๊ป

http://www.ubolchart.com

บจก. เอลายน์โฮมแคร์

http://www.alinehomecare.com

บมจ. กฤษดามหานคร

http://www.kmc.co.th

ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บจก. อีฟเฮ้าส์

http://www.evehouse.com

บจก. กนก เรียลตี้

http://kanokthailand.hypermart.net

บจก. ซอมพอ พล็อพเพอร์ตี้

http://www.zomporproperty.com

บจก. ซัน พร๊อพเพอร์ตี้

http://www.condothai.com

บจก. ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ประเทศไทย

http://www.cbre.co.th

บจก. นครทอง พร็อพเพอร์ตี้

http://www.nakornthong.com

บจก. บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้

http://www.buathong.com

บจก. บางกอกโฮม เรียลเอสเตท

http://www.bangkok-home.com

บจก. บีซีพี เฮ้าส์ซิ่ง

http://www.bcp.co.th

บจก. โปร แอสเสท ควอลิตี้

http://www.homethaitoday.com

บจก. พร็อพเพอร์ตี้ คอนเท็นส์

http://www.propertycontent.com

บจก. พสุพัฒน์ เรียลตี้

http://www.prc.co.th

บจก. ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้

http://www.fbprop.com

บจก. ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่

http://www.uk-valuations.com

บจก. ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์

http://www.unitymanagement.co.th

บจก. เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์

http://www.realtyworld.co.th

บจก. วี.เอส.อาร์.เรียล เอสเตท

http://www.bangkokfinehome.com

บจก. สมุย เอสเตท คอร์ปเปอร์เรชั่น

http://www.samuiestate.com

บจก. อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)

http://www.erathai.com

บจก. เอเชีย เทรดดิ้ง โพสต์

http://www.chiangmairealty.com

บจก. แอคคิว เรียลตี้

http://www.acuterealty.com

บจก. ฮาริสัน (ประเทศไทย)

http://www.harrison.co.th

บจก. โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์ เนชั่นแนล

http://www.homemarket.co.th

หจก. ที.ดับบลิว.เอส.พร็อพเพอร์ตี้

http://www.tws-property.com

สมาคม/ชมรมอสังหาริมทรัพย์

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

http://www.trebs.ac.th

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

http://www.resam.or.th

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

http://www.thba.or.th

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

http://www.housingbiz.org

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

http://www.hba-th.org

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

http://www.tva.or.th

สมาคมนักผังเมืองไทย

http://tatp.or.th

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (SAA)

http://www.saa-thai.org

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

http://www.treba.or.th

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

http://www.thailca.com

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

http://www.aimc.or.th

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

http://www.pmathai.org

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

http://www.vat.or.th

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.eit.or.th

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.asa.or.th

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

http://www.housingfinance.or.th

บริษัทรับสร้างบ้าน

บจก. 89 โฮมบิลเดอร์

http://www.89homebuilder.com

บจก. เเลนดี้โฮม (ประเทศไทย)

http://www.landyhome.co.th

บจก. คอมเเพค โฮม

http://www.compacthome.co.th

บจก. จี.พี.คอนสทรัคชั่น

http://www.gp.co.th

บจก. ซีคอน

http://www.seacon.co.th

บจก. ดับบลิว เฮ้าส์

http://www.whouse.co.th

บจก. ดิ เอ็มเอ็มเพอเร่อร์

http://www.emperorhouse.com

บจก. ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง

http://www.3d.co.th

บจก. เนเชอรัลโฮม

http://www.naturalhome.co.th

บจก. บิวท์ ทู บิวด์

http://www.btb.co.th

บจก. ปทุมดีไซน์

http://www.pd.co.th

บจก. เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001

http://www.perfectbuilder.co.th

บจก. แฟมิลี่โฮม (1999)

http://www.familyhome.co.th

บจก. โฟร์พัฒนา

http://www.fourpattana.com

บจก. มาสเตอร์เเปลน 101

http://www.masterplan101.com

บจก. เมคเคอร์ โฮม

http://www.makerhome.com

อื่นๆ

กฎหมายดอทคอม

http://www.kodmhai.com

กฎหมายสยาม

http://www.siamlaw.com

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.set.or.th

บจก. บาเนีย (ประเทศไทย)

http://www.baania.com

บจก. สำนักกฎหมายธรรมนิติ

http://www.dlo.co.th

บจก. โฮมบายเออร์ไกด์

http://www.home.co.th

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

http://www.thaiappraisal.org

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.)

http://www.safetyinspectors.org

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA)

http://www.ucs.co.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)

http://www.sec.or.th

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย