ข่าวสารอสังหาฯ

แบงก์รัฐขยายพักหนี้ถึงสิ้นปี

21 ก.ค. 2564 672 4

          แบงก์รัฐขานรับนโยบายขุนคลังยืด เวลาพักหนี้เพิ่ม ออมสินนำร่องพักทั้ง “เงินต้น-ดอกเบี้ย” 6 เดือนถึงสิ้นปี"64 ขณะที่ “ธอส.-EXIM BANK” จ่อประกาศตามมา ฟาก ธ.ก.ส.เตรียมชงบอร์ด เคาะพักหนี้ยาวถึงสิ้นเดือน มี.ค. 65

          นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินได้ออกมาตรการพักชำระหนี้สูงสุด 6 งวด (พักชำระ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ตั้งแต่งวดเดือนก.ค.-ธ.ค. 2564 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้ารายย่อยที่มีสิทธิ พักหนี้ตามมาตรการนี้มีจำนวนมากถึง กว่า 7.5 แสนราย คิดเป็นยอดหนี้คง เหลือกว่า 5 หมื่นล้านบาท

          ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ (ยกเว้นข้าราชการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ) โดยพักเงินงวดผ่อนชำระ ให้สูงสุด 6 งวด หลังจากนั้น เมื่อสิ้นสุด ระยะการพักชำระหนี้ให้กลับมาจ่าย เงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้น และดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวม ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือ ข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร ซึ่งช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ไม่ถือเป็นการผิดนัด ชำระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าปรับใด ๆ

          โดยธนาคารแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เริ่มเฟสแรกวันที่ 25 ก.ค. 2564 และเฟสที่ 2 ช่วงเดือน ส.ค. ลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ notification แจ้งทางแอปพลิเคชั่น MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิเพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอปMyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ กรณี ที่ลูกค้ายังไม่มีแอปสามารถดาวน์โหลด และลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

          “คาดว่ามีลูกค้าเข้าข่ายได้รับสิทธิ 7.5 แสนราย ซึ่งออมสินจะเปิดให้กดเข้า ร่วมโครงการผ่าน MyMo เป็นระยะ ๆ โดยเฟสแรกจะเริ่มวันที่ 25 ก.ค.นี้ คาดว่าภายในเดือน ก.ค.จะมีลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการได้ 3.5 แสนราย ซึ่งยอมรับว่าโครงการนี้ธนาคารได้รับผลกระทบบ้าง เนื่องจากทำให้ไม่สามารถบันทึกรายได้ได้ แต่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยชะลอการชำระหนี้ให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตช่วงนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชน” นายวิทัยกล่าว

          นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าว ว่า EXIM BANK พร้อมขานรับนโยบายนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ที่มีแนวคิดจะพิจารณาขยายระยะเวลาพักหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยออกไปอีก เนื่องจากมองว่าระยะเวลา 2 เดือนอาจจะไม่เพียงพอให้ภาคธุรกิจฟื้น ซึ่งทาง EXIM BANK ได้เตรียมที่จะพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารไปจนถึงสิ้นปี 2564 อยู่แล้ว

          ช่วยเหลือลูกค้าไปจนถึงสิ้นปี 2564 “เราไม่ได้มีปัญหาหากพักชำระหนี้ ถือว่าเป็นการช่วยกัน และเดิมเราก็มีมาตรการพักหนี้ช่วยเหลือลูกค้าตามความ สมัครใจจนถึงสิ้นปีอยู่แล้ว แต่การพักหนี้ ระยะเวลา 2 เดือนที่ออกมาล่าสุดนี้เป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หากธุรกิจที่ยังเดินหน้าไปได้ดี เช่น ธุรกิจพลังงาน ไอที ธุรกิจพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์ เป็นต้น มีกำไรสูงเราก็ไม่ได้พักหนี้ให้ เราเน้นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ และอยู่ในพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์” นายรักษ์กล่าว

          แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ค.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส. โดยมี รมว.คลัง เป็นประธาน ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เตรียมเสนอขยาย ระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรออกไปอีก จนถึงสิ้นปีบัญชี 2564 (31 มี.ค. 2565) จากเดิมที่ได้ประกาศพักหนี้ช่วยเหลือลูกค้าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ 2 เดือนนี้ เนื่องจากรอบการผลิตของเกษตรกรนั้นเป็นฤดูกาล ไม่ได้เป็นรายวันหรือรายเดือนเหมือนกับสถาบันการเงินแห่งอื่น

          หากบอร์ดอนุมัติแล้ว ธ.ก.ส.จะเปิด ช่องทางให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้ามาขอเข้าร่วมโครงการได้ทางออนไลน์หรือ เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส.ต่อไป” แหล่งข่าวกล่าว

        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.เตรียมมาตรการพักหนี้ช่วยเหลือ ลูกค้าถึงสิ้นปี 2564 นี้ตามประกาศของ ธปท. อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้ออกมาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-31 ต.ค.สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือ สถานะทางกฎหมาย และสำหรับลูกหนี้ ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระติดต่อกัน เกิน 3 เดือน) หรืออยู่ระหว่างการปรับ โครงสร้างหนี้ ส่วนนี้จะมีแนวโน้มขยาย มาตรการออกไปอีกหรือไม่นั้นจะต้องติดตามสถานการณ์อีกที

          ลูกค้าของ ธอส.เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย แตกต่างจากสถาบันการเงินทั่วไป ที่จะต้องพักชำระหนี้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีดังนั้น การจะพิจารณาขยายระยะเวลา พักชำระหนี้ออกไปหรือไม่ จะต้องรอดูในเดือน ต.ค.อีกครั้ง ทั้งนี้ ล่าสุดมาตรการที่มีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการพักหนี้แล้ว 4,300  ล้านบาท หลังจากเปิดให้ลูกค้าแจ้งความ ประสงค์เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา” นายฉัตรชัยกล่าว

          ก่อนหน้านี้ รมว.คลังระบุว่า อาจจะต้องมีการขยายระยะเวลาพักหนี้ให้ยาว ออกไปอีกจาก 2 เดือน เนื่องจากธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบอาจจะต้องใช้ระยะ เวลาในการฟื้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย