กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

17 ก.ค. 2564
08:00 - 16:30
N/A

โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA) โครงการการจัดสรรที่ดินเเละบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย) รุ่นที่ 2 นำเสนอโดย REIC

0 0
วัน เวลา : วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00 - 16:30 สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จัดโดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มิถุนายน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14วันนี้
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
   
หมายเหตุ:
กิจกรรมภายในองค์กร
กิจกรรมภายนอกองค์กร

กิจกรรมภายใน 12 มิ.ย. 2564

12 มิ.ย. 2564
08:00 - 16:30
N/A

โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA) โครงการการจัดสรรที่ดินเเละบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย) รุ่นที่ 1 นำเสนอโดย REIC

0 0
วัน เวลา : วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 - 16:30 สถานที่ : ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จัดโดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย