รหัสทรัพย์ : SAM20022438774 รหัสหน่วยงาน : 1T2426

โรงงาน/โกดัง

โพสวันที่ 02 ก.ค. 2563 ปรับปรุงวันที่ 17 เม.ย. 2564 190
แก่งคอย, สระบุรี
สถานะการขาย : พร้อมขาย
สถานะทรัพย์ : NPA

ตำแหน่งที่ตั้ง

 • ถนน สองคอน-พระบาทน้อย (สบ.1002)
 • สองคอน
 • แก่งคอย
 • สระบุรี

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • 4654
 • 261 ไร่, 1 งาน, 72 ตร.ว.

รายละเอียดการติดต่อ

 • ฝ่ายขาย และส่งเสริมกิจกรรมการขาย
 • หน่วยงานเจ้าของทรัพย์
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • โทร: 02-686-1888
  โทรสาร: 02-617-8227
  LINE ID: @samline

รายละเอียดทรัพย์สิน

ที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ตั้งอยู่ติดถนน 3 ด้าน ขนาดแปลงที่ดินด้านทิศตะวันออก กว้างประมาณ 250 ม. ด้านทิศเหนือ กว้างประมาณ 320 ม. และด้านทิศใต้ กว้างประมาณ 344 ม. ลึกสุดประมาณ 1,206 ม.++ทรัพย์สินมีเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 และ น.ส. 3 ก.) ซึ่งอาจทับซ้อนเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2485 ทั้งนี้ การขอรังวัดเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากเดิม น.ส. 3 และ น.ส 3 ก. เป็นโฉนดที่ดินอาจมีผลทำให้ที่ดินถูกเพิกถอนได้ ผู้สนใจควรตรวจสอบประเด็นดังกล่าวให้เป็นที่พึงพอใจก่อนการเสนอซื้อ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไปในการซื้อขายทรัพย์สินรอการขายของ บสส. อย่างเคร่งครัด++++รายละเอียดตาม ประกาศเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งข้อจำกัดและข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง++ ภายในที่ดินมีบ่อน้ำ ขนาดประมาณ 25x300 ม. คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 4-2-75.0 ไร่ ลึกประมาณ 3.5 ม.บสส. รับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 1) อาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น2) อาคารพักอาศัย ชั้นเดียว 6 หลัง3) อาคารโกดังเก็บอาหารชั้นเดียว คสล.4) อาคารโกดังเก็บไข่ขั้นเดียว (บ้านไข่) คสล.5) อาคารเรือนขายชั้นเดียว คสล.6) อาคารเรือนไก่ไข่ชั้นเดียวแบบเปิด จำนวน 94 หลัง7) อาคารเรือนไก่ชั้นเดียวแบบปิด จำนวน 24 หลัง8) อาคารเรือนไก่คัดทิ้งชั้นเดียวแบบเปิด จำนวน 9 หลัง9) อาคารเรือนไก่สาวคัดทิ้ง10) เรือนสุกรชั้นเดียว และส่วนปฎิบัติการ 11) อาคารพักอาศัยชั้นเดียว คสล.12) อาคารโกดังเก็บแกลบชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง13) ป้อมยาม14) โรงจอดรถเปิดโล่ง15) เรือนไก่ไข่ชั้นเดียวแบบเปิด จำนวน 6 หลัง+ทรัพย์สินบางรายการอยู่ระหว่างขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง+++ทั้งนี้ บสส. ประกาศขายทรัพย์สินโดยระบุประเภททรัพย์เป็นที่ดินเปล่า เพียงมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการค้นหาทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้เสนอซื้อทรัพย์สินยังคงมีหน้าที่ต้องรับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างตามรายการที่ บสส. รับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างตามรายละเอียดข้างต้น++ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนสายสองคอน-พระพุทธบาทน้อย (สบ.1002) เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผิวจราจรลาดยาง  กว้างประมาณ 6 ม. เขตทางกว้างประมาณ 12 ม.

หมายเหตุ :
ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลฯ ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณและตรวจสอบตามความเหมาะสม
ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์บนแผนที่ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ตำแหน่งทรัพย์บนแผนที่ ใช้อ้างอิงท่านไปยังที่ตั้งของทรัพย์นั้นๆ โดยประมาณ ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฯ ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งทรัพย์ได้ ดังนั้น ทางศูนย์ข้อมูลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางตำแหน่งทรัพย์ที่เกิดขึ้นบนแผนที่ ผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณและตรวจสอบตามความเหมาะสม

แผนที่

ใกล้เคียง:

โรงพยาบาล

ระยะทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาทน้อย 0.85 กม

ประวัติราคา

วันที่ เวลา ราคา ราคา / ตร.ว.
30 พ.ค. 2563 23:32:02 58,579,000 บาท 560 บาท
24 ก.พ. 2563 16:18:00 73,690,000 บาท 705 บาท

คำนวณค่าผ่อนบ้าน

58,579,000
บาท
บาท
ปี
%
281,000 บาท/เดือน
53%
281,000
บาท/เดือน
 • จำนวนดอกเบี้ย:
  150,824 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินต้น:
  130,176 บาท/เดือน

หมายเหตุ:

การคำนวณเงินงวดคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ท่านระบุบวกร้อยละ 1 เพื่อให้ตัดชำระเป็นเงินต้น และผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ทั้งนี้ ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้าน

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกเพื่อขอสินเชื่อบ้านด้วยอัตราที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกชมรายละเอียดสินเชื่อจากธนาคารเหล่านี้ และติดต่อทางธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือในการให้คำแนะนำ

สินเชื่อบ้านคนละหลัง

22 ก.พ. 2564
MRR 6.15%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก* = 2.75%
 • ปีที่ 1 – ปีที่ 2 = 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR - 3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 4 - ปีที่ 5 = MRR - 2.00% ต่อปี

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

22 ก.พ. 2564
MRR 5.97%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก* = 4.75%
 • ปีที่ 1 - ปีที่ 3 = MRR- 1.22% ต่อปี
 • ปีที่ 4+ = MRR- 1% ต่อปี

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

22 ก.พ. 2564
MRR 6.22%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก* = 2.93%
 • ปีที่ 1 = 0.64% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - ปีที่ 3 = MRR- 2.15% ต่อปี
 • ปีที่ 4+ = MRR- 1.25% ต่อปี
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย