การประมูลขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เชียงใหม่)

ปฏิทินกิจกรรม

การประมูลขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เชียงใหม่)

23 ธ.ค. - 21 ก.พ. 2564 09:00 - 16:00 48 0
ไม่มีข้อมูล

โดยมีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6,จังหวัดนนทบุรี , ชลบุรี , นครราชสีมา , ขอนแก่น ,พิษณุโลก , นครปฐม , สุราษฎร์ธานี และสงขลา
ผู้สนใจซื้อทรัพย์สามารถเสนอราคาผ่านสำนักงานเครือข่าย
(ส่วนกลาง) ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี และ (ภูมิภาค) สำนักงานเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://asset.led.go.th/newbide8/

วันและเวลา: 23 ธ.ค. - 21 ก.พ. 2564 / 09:00 - 16:00

ไม่มีข้อมูล

นำเสนอโดย: LED

ไม่มีข้อมูล

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม: ฟรี

การลงทะเบียนกิจกรรมบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และนำส่งข้อมูลให้ผู้จัดกิจกรรมเมื่อต้องใช้งาน โปรดอ่านข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมด้านบนส่วนรายละเอียดให้ครบถ้วน

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย